Arnt Steffensen
Bærekraftig mat
Bærekraftig kosthold må ikke gå ut over matgleden
Bærekraft er det nye moteordet, som brukes i alle sammenhenger, uansett tema. Vi hører om klimaavtrykk, befolkningsvekst, miljø og helse. Vi hører vi må endre måten vi spiser på, hvis ikke verden skal bryte sammen. Problemet er, hvis jeg har forstått det rett, at det ikke er nok mat til å fø hele jordas befolkning i fremtiden.