Skip to main content
Home » Bærekraftig mat » Tar grep for å redusere matsvinnet
Sponset

Findus ønsker å gjøre en forskjell for både mennesker og miljøet gjennom sin bærekraftstrategi, og legger nå mye ressurser i kampen mot matsvinn.

Verdens matproduksjon står for om lag 30 prosent av klimagassutslippene, og så mye som en tredel av all mat kastes. Det tilsvarer at hver åttende handlepose, full av spiselig mat, ender i norske søppelkasser. Findus er Norges ledende aktør innen fryst mat, og går nå aktivt ut for å bidra i kampen om å redusere matsvinnet

—Som produsent av fryst mat har vi posisjonen til å bidra til mindre matsvinn. Undersøkelser viser at om du bruker fryst mat kan du redusere eget matsvinn med opptil 47 prosent sammenliknet med ferske råvarer og kjølevarer – dette fordi fryst mat har naturlig lang holdbarhet, og fordi forbrukeren slipper kutting og skrelling som gjerne fører til mye svinn. I tillegg gjør fryst mat det enkelt å porsjonere, og gir fleksibilitet i forhold til planlegging en hektisk hverdag, sier Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager i Findus.

Fryst mat reduserer matsvinnet

— Den kjente tidsklemma vet vi er én av hovedårsakene til at forbrukere kaster mat. Vi ser at vi kan bidra positivt ved å gi forbrukerne enkle tips til hva de selv kan gjøre for å kaste mindre mat, samtidig som vi selv også gjør tiltak i egen verdikjede, legger hun til.

Findus inviterte Matvett med på laget for å illustrere hvor mye spiselig mat som faktisk kastes i Norge, gjennom en stor «matsvinnboks» i Oslo i fjor høst. Stuntet fikk stor oppmerksomhet, og sammen med en digital kampanje bidro dette til å sette matsvinn enda høyere på agendaen. I år gjentok de matsvinnboksen, denne gangen huset av politikere og viktige samarbeidspartnere fordelt over tre lunsjer – selvsagt laget på matsvinn.

avatar

Maria Svantemark

Nordic Sustainability Manager, Findus

Foto: Findus

— Samtaletemaet rundt lunsjbordet var hvordan vi som bransje kan jobbe enda tettere sammen for å redusere matsvinnet. Landbruks- og Matminister Olaug Bollestad, Miljøpartiet de Grønne, Kiwi, serveringsbransjen og flere organisasjoner som jobber aktivt for å redusere matsvinn var til stede. I møtene kom vi frem til tiltak på tvers av deltakerne, og vi er glade for at Olaug Bollestad inviterte til et nytt møte slik at vi kan følge opp videre, sier Svantemark.

— Eventet som nå støttes opp av en stor digital kampanje har som mål å nå bredt ut med budskapet om at vi alle kan gjøre litt for å sammen bidra til kampen mot matsvinn, føyer hun til.

Utnytter mer av råvarene

Findus selv ønsker å føre en ansvarlig drift, og jobber aktivt for å redusere svinnet i egen verdikjede.

— Vårt mål er å alltid utnytte hver råvare maksimalt, og vi jobber derfor aktivt med tiltak som vil redusere svinnet. Vi tenker stadig innovativt, og har for eksempel inkludert blomkålssmuler som tidligere ble brukt til dyrefôr i våre nye grønnsaksnuggets. Vi har også installert en optisk sorterer i en av våre fabrikker som vil bidra til å redusere matsvinnet ytterligere gjennom en svært nøyaktig sortering av råvare. Kun det som ikke kan spises blir kastet.

— Men, ingen bedrifter er perfekte – vi kan alltid bli bedre, og det skal vi bli. Vi kommer til å fortsette vårt fokus på matsvinn også fremover, avslutter Svantemark.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article