Skip to main content
Home » Inspirasjon » Økologisk mat – på den sikre siden
økologisk mat

Økologisk mat – på den sikre siden

Tekst: Marit Grinaker Wright, seniorrådgiver kommunikasjon og landbruk, Økologisk Norge / Foto:Getty Images

– Mest mulig av maten vår bør være basert på de ressursene vi har her i landet. Her går økologiske bønder i front, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.

– Velg norsk økologisk mat. Da velger du samtidig trygghet for maten til barnebarna dine, sier Solberg.

– Dyrkamark, beiter og kunnskap om å nytte ressursene på best mulig måte, er avgjørende for å sikre nok mat og trygg mat, både for oss og de som kommer etter oss.  Da må vi drive på en måte som tar vare på jorda og ikke ødelegger den, sier han.

Økobønder går foran

Mye i moderne jordbruksmetoder er korttenkt, mener Solberg.

– Vi får billig mat i noen år, men jorda skades, og avlingene går ned. I følge FN er store deler av matjorda i verden i ferd med å bli ødelagt. Klimaendringene gjør det ikke bedre. Det gjelder både her i Norge og i verden for øvrig.

Økologiske bønder jobber med å utvikle mer langsiktige måter å dyrke mat på, bygge opp mikrolivet i jorda og ta vare på jordstrukturen.

– Når jorda blir levende igjen, ser vi at avlingene øker. Da blir jorda også bedre til å tåle ekstremvær, som flom og tørke. Tar vi vare på den levende jorda, kan den gi oss mat i all framtid, forklarer Solberg.

Soyafri melk

De fleste har hørt om importen av soya til kraftfôr til våre husdyr. Økologiske bønder i Østfold står i spissen for et arbeid med å dyrke åkerbønner, som erstatter soya i kraftfôret. I tillegg jobber økologiske bønder med å utvikle systemer for å utnytte beiteressursene våre på en bedre måte.

Sprøytemidler – en evig runddans

Et økende problem i vanlig jordbruk, er at ugras, skadeinsekter og sopper utvikler motstandskraft mot sprøytemidlene, så de slutter å virke og det må utvikles nye midler. Sprøytemiddelrester forurenser bekker og grunnvann. Hvert år brukes 700-800 tonn slike giftstoff i Norge, ifølge Mattilsynet.

– Noen påstår at økologiske bønder også bruker gift. Det stemmer ikke, sier Solberg.

– I økologisk dyrking skal man forebygge problemene gjennom god agronomi, ikke tyne produksjonen mest mulig og reparere med sprøyting etterpå. Det er forbudt med kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Slike stoffer skader livet i jorda og det biologiske mangfoldet.

Vær en bevisst forbruker

– Bryr du deg om hva som skjer med miljøet og klimaet, bør du kjøpe norsk økologisk mat og spørre etter det du ikke finner i butikken, er rådet fra Solberg.

– Ved å spise mest mulig av den maten vi kan produsere på våre egne ressurser, styrker vi utviklingen av et landbruk som kan fø barnebarna våre og barnebarna deres igjen. Da er vi på den sikre siden.

Next article