Skip to main content
Home » Kaffe » Småbonden kan redde framtidens kaffe
kaffe

Småbonden kan redde framtidens kaffe

Foto: Fairtrade Norge, Nina Glasø

Millioner av mennesker verden over starter dagen med kaffe. Anslagsvis 1,6 milliarder kopper kaffe brygges hver eneste dag. 25 millioner småbønder produserer rundt 80 prosent av verdens kaffe. Disse småbøndene er også de mest utsatte for klimaendringer og historisk lave priser på kaffebørsen. Derfor er det viktig at norske kaffedrikkere er bevisste på å handle fra småskalabonden til en anstendig pris.

Ifølge The Climate Institutes rapport «The brewing storm» vil bare halvparten av arealene det i dag dyrkes kaffe på, være egnet for kaffeproduksjon i 2050. Klimaendringer endrer dyrkingsforholdene i blant annet Latin-Amerika, der de i mange generasjoner har hatt gunstige forhold. Klimaet har både blitt varmere og våtere, noe soppsykdommen bladrust trives med. Kaffebuskene svekkes av bladrusten, avlingene blir dårligere, og buskene mindre motstandsdyktige mot stadig hyppigere stormer. Bladrust har påvirket eksporten I flere mellomamerikanske land, verst i El Salvador. Der falt antall tonn eksportkaffe med 70 prosent mellom innhøstinger i 2010 og 2014 [1]. For et lite utviklingsland med få inntekter har konsekvensene vært alvorlige for landets økonomi. Tradisjonelt har kaffeeksporten utgjort mer enn 50 prosent av landets totale inntekter. 

Priskrise

Som resultat av klimaendringer og kafferustepidemien har kaffemarkedet endret seg drastisk de siste årene. Mellom-Amerika har slitt med avlingene. Det tar fire-fem år for et kaffetre å produsere frukt. Brasil har tatt store markedsandeler der Mellom-Amerika falt fra. Brasil har siden 2014 hatt mellom 30 og 40 prosent andel av verdensmarkedet. Overproduksjon og god tilgang på kaffe har resultert i historisk lave priser på kaffebørsen. I mai i år var prisen på en knapp halvkilo med kaffe den laveste på over et tiår [2]. Kaffeprisen lå da på syv kroner og 50 øre. Det viser viktigheten i å betale mer enn prisene på kaffebørsen.

Den lave kaffeprisen går hardt utover småskalaprodusenter. I dag selger 60 prosent av kaffeprodusenter kaffen sin for mindre enn det de produserer den for. Det dekker ofte ikke produksjonskostnadene, og det gjør at det blir en veldig tung bør for småskalaprodusenter, og det betyr at de i praksis subsidierer kaffen[3].

Flukt fra bransjen

Over tid vil det bli umulig å leve av å dyrke kaffen, og bønder kan bli tvunget til å migrere. Kaffebønder fra Mellom-Amerika er spesielt rammet, og de er en del av migrantbølgen som beveger seg mot USA.[4] BBC snakket med migranter som reiste til USA i oktober som fortalte at den store folkemengden som reiste var hovedsakelig kaffebønder som migrerte på grunn av prissituasjonen [5]. Det er et tankekors for kaffedrikkende nordmenn at det er en flukt fra bransjen, det er ingen som vil drive med en avling om ikke gir inntekt.

Cathrine Berg-Nielsen

Kommunikasjonsansvarlig, Fairtrade Norge

Fairtrade støtter småskalabønder

Fairtrade er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til råvarebetalingen. Småbønder må få en betaling som gjør det mulig for dem å investere i tiltak som beskytter landbruket mot klimaendringene, og som minsker miljøskade og klimautslipp. Organiseringen i profesjonelle kooperativer er dessuten viktig for gjennomføringsevnen. I tillegg stiller Fairtrade miljøkrav og gir veiledning i forbindelse med disse.

Av forskjellige grunner er den globale prisen på kaffe svært ustabil. Fairtrade tar sikte på å gi bønder stabilitet ved å tilby en fastsatt minimumspris, som beskytter dem mot plutselige prisfall. Ved å selge økologisk kaffe får de et ekstra prispåslag, som et insentiv til å dyrke økologisk. Kaffebønder får også en Fairtrade Premium; en ekstra sum penger utbetalt på toppen av salgsprisen som investeres i sosiale prosjekter etter deres eget valg. En bestemt del av Fairtrade Premium går mot forbedring av produksjon eller kvalitet.

Robust organisering av kooperativer som muliggjør kunnskapsdeling og investeringsmidler er nøkkelen for at småbønder kan sikre sitt levebrød. Hvis ikke bonden får en anstendig pris for kaffen han selger, kan han velge å dyrke andre råvarer, eller emigrere til områder med bedre jobbmuligheter. Hvis denne situasjonen får fritt spillerom kan det i første omgang resultere i forringet kvalitet på kaffe, i verste konsekvens kan kaffe bli en truet råvare. Å handle kaffe fra småbønder til en anstendig pris kan derfor være redningen for fremtidens kaffe. 

Referanser:

[1] http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/CENTRAL%20AMERICA%20-%20Special%20Report%20-%20Coffee%20Sector%20-%202016.pdf

[2] https://www.nrk.no/urix/kaffebonder-ma-migrere-grunnet-lave-priser-1.14624566

[3] https://www.fairtrade.org.uk/Media-Centre/Blog/2019/July/There-is-only-one-way-out-of-the-global-coffee-crisis

[4] https://www.nrk.no/urix/kaffebonder-ma-migrere-grunnet-lave-priser-1.14624566

[5]https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48631129

Av Cathrine Berg-Nielsen

Next article