Skip to main content
Home » Kaffe » Det norske folks kaffevaner
kaffe

Det norske folks kaffevaner

Etablerte rutiner og den statusen kaffe har i sosiale lag, bidrar til at kaffeforbruket holder seg konstant over tid. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder kaffekonsum, men hvordan er egentlig det norske folks kaffevaner?

Helt siden 1982 har Norsk Kaffeinformasjon gjennomført undersøkelser i samarbeid med ulike markedsanalyseselskaper for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe. Sammenholdt med importstatistikk for kaffe, vet vi etter hvert ganske mye om hvor, når og hvorledes nordmenn foretrekker å drikke kaffen sin.

Kaffevanene endrer seg over tid

Hvem hadde trodd, for 50 år siden, at man kunne kjøre innom en bensinstasjon og ta med seg en kopp kaffe i bilen. Eller vandre gatelangs med en kopp kaffe i hånden. I takt med samfunnsutviklingen endrer også kaffevanene seg.

Kaffe er fremdeles vår fremste sosiale drikk og det vanligste å servere gjester. Lenge var det utenkelig å ikke kunne tilby en kopp kaffe når folk kom på besøk. Og gjestene hadde forventing om å få det. Slik er det på møter i arbeidslivet også, selv om det i dag er helt legitimt å nøye seg med et glass vann. I 1982 sa 75 prosent seg «helt enig» i at kaffe er en grei drikk å servere gjester. I 2019 svarer 51 prosent det samme. Men legger vi til de som er «ganske enig» havner vi på rundt 90 prosent. Stabilt på overflaten, men en underliggende glidning. Kaffe er ikke lenger enerådende.

Morgenkaffen er fortsatt den viktigste koppen for de aller fleste, og vi holder stort sett fast på innarbeidede vaner. De fleste foretrekker å nyte kaffen sammen med andre på jobb eller hjemme etter middag. Mange drikker også kaffe når de skal hygge seg eller leser en god bok eller avisen hjemme. Og fremdeles sier 71 prosent at de drikker kaffen svart.

Hvilke som er de to viktigste kaffekoppene, varierer mellom alder og kjønn. Blant kvinner i undersøkelsen er det spesielt mange som drikker kaffe hjemme om morgenen (53 prosent). Samme tendens gjelder blant de over 60 år, her oppgir 58 prosent at kaffe hjemme om morgenen er en av de viktigste kaffekoppene. Blant de som drikker kaffe på daglig basis er det også spesielt mange (54 prosent) som oppgir kaffe hjemme om morgenen som en av de viktigste kaffekoppene. I aldersgruppen under 30 år er det spesielt kaffe kjøpt på farten på vei til jobb eller skole (7 prosent), samt kaffepausen i løpet av dagen (38 prosent). Forøvrig er kaffe en hverdagsdrikk og vi drikker i snitt en halv kopp mindre kaffe i helgene.

Bjørn Grydeland, presse og kommunikasjon, Norsk Kaffeinformasjon. Foto: Norsk Kaffeinformasjon

Er forbruket på vei nedover?

Vi importerte i 2018 om lag 43 tusen tonn med råkaffe til Norge. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk på omtrent 8,4 kilo per hode. Selv om nordmenn har et stabilt høyt forbruk av kaffe ser vi allikevel at forbruket sakte, men sikkert går ned. Mens årsforbruk per capita på 60-tallet lå på 9,4 kilo, var det rekordhøyt gjennom 80- og 90-tallet med over 10 kilo. Enkelte år helt oppe i 10,7 kilo. Gjennomsnittet hittil på 2010-tallet er 8,8 kilo.

Er forbruket på vei nedover? Umiddelbart kan det se slik ut, men når vi spør om folks kaffevaner, oppgir forbrukerne at de drikker mellom 3,7 og 5 kopper daglig, og slik har det vært lenge. 84 prosent, eller nærmere 3,5 millioner nordmenn, drikker kaffe eller kaffedrikker minst en gang i uken, og totalt 67 prosent over 18 år drikker kaffe daglig.

Kanskje kan de motstridende tallene forklares med at mindre kaffe går til spille. En-koppsløsninger i det store profesjonelle markedet, og tilsvarende løsninger på hjemmebane, har rett og slett ført til at mindre går i utslagsvasken. Mye av kaffekonsumet er flyttet ut fra hjemmet og foregår på kafe eller kaffebar. 26 prosent av kaffen drikkes på jobb. Så skal vi heller ikke glemme at kiosker og bensinstasjoner selger mye kaffe til folk på farten.

Av Bjørn Grydeland, presse og kommunikasjon, Norsk Kaffeinformasjon

Next article